Privacy statement

Privacy statement impuls

Impuls Oldenzaal respecteert de privacy van u als websitebezoeker. Wij vinden dat goede vrijwilligers begeleiding samen moet gaan met even zo goede zorg en aandacht voor een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij eventueel achtergelaten persoonsgegevens op onze website verwerken, waarvan verzamelen een vorm is.

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens op onze website:

• wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens worden alleen gebruikt met het doel als omschreven in het formulier.

• door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren van de website en voor analytische doeleinden. Zo verzamelen we het aantal websitebezoekers en de duur van een bezoek (door Google Analytics ) en error en crash informatie (door Rollbar).

• eventuele foto’s, video’s, berichten en/of andere uitingen van cliënten zijn alleen geplaatst na expliciete toestemming van de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens bij Impuls Oldenzaal?

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren gaan of op een andere wijze onrechtmatig worden verwerkt. Zo werken wij onder meer met veilige verbindingen en encryptie.

Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De website wordt beheerd door Impuls Oldenzaal.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Impuls Oldenzaal formeel de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor meer informatie zie hiervoor het Privacy Statement op de website www.impuls-oldenzaal.nl